ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (HROPS - NonHR) ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมายอ  Mayo Hospital
147/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์  073 497248  โทรสาร  073 497250   URL : http://www.mayohos.org
Support Browser : IE10, Chrome, Firefox